თქვენ წარმოადგენთ იმას, რასაც ფიქრობთ | Jolo.ge


თქვენ წარმოადგენთ იმას, რასაც ფიქრობთ

თქვენ წარმოადგენთ იმას, რასაც ფიქრობთ

უსასრულო სამყაროში არსებობს უდიდესი ენერგეტიკული ქსელი, რომელშიც აბსოლუტურად ყველა და თითოეული მიერთებულია ენერგეტიკულ დონეზე. არსებობს ერთი მთლიანი სიცოცხლის წყარო, რომელიც გამოვლინებას ჰპოვებს ადამიანების, ცხოველების, მცენარეების და მინერალების მეშვეობით. არაფერი არ არის განყენებული ამ ერნერგეტიკულ ქსელში.

კვანტურმა ფიზიკამ ეს  ჭიშმარიტება დიდი ხანია აღმოაჩინა . მატერია არც ისე მკვრივია, როგორ ერთი შეხედვით შეიძლება მოგვეჩვენოს. მატერია ეს არის სინათლის ნაწილაკების უსასრულო ნაკადი, რომელიც გარკვეული ფორმის შეუმჩნეველ  ძალებს უკავიათ.

მეცნიერებმა აღმოაჩინეს – ნებისმიერი მატერიის ანალიზისას, ყველაზე მცირე ელემნტების ჩათვლით,  ატომების და სუბატომების ნაწილაკთა მიღმა, ყველაფერი მიდის ერთ გასაგებ პირველსაწყის სუბსტანციასთან, რომლისგან დანარჩენი იღებს სათავე.

არსობრივად, მატერია ეს არის «გაშეშებული სული». ფოტონების ან შუქის ნაწილაკები გაშეშდნენ ან ენერგეტიკული ვიბრაციები ისეთნაირად არის შენელებული, რომ ჩვენ, როგორც ადამიანურ არსებებს შეგვიძლოს მისი აღქმა.

ეს უნივერსალური სული ან პირველსაწყისი უდევს ყველაფერს საფუძვლად – მყარ სხეულს, სითხეს, გაზს ან ეთერს. თითოეული ადამიანი, ცხოველი, მცენარე თუ მინერალი წარმოქმნილია ამ საწყისი სუბსტანციიდან. ისინი განსხვავებული სახეობისაა, მაგრამ  «შობილი» იქნა ერთი და იგივე «წყაროსგან». ისინი მხოლოდ შემადგენლობით და ვიბრაციით განსხვავდებიან.

ჩვენ ყველანი ვართ «წყაროს» მაგვარნი. ის გამოვლენილია ყველა ცოცხალ არსებაში . არსობრივად არანაირი განსხვავება არ არსებობს ჩვენს და სხვა არსებებს შორის. თითოეული მათგანი წარმოადგენს ცოცხალი ძალის გამოვლინებას, მაგრამ სხვადასხვა და უნიკალურ განვითარების მდგომარეობაში და გამოხატვაში. ვიღაცა ამ ძალას უწოდებს ღმერთს, ვიღაცა ალაჰს, ბრახმას, კოსმოსს, სიცოცხლის წყაროს და ა. შ. რაც უკეთესია ხარისხი, მით უკეთესია კავშირი სრულად-რაც-არს.

სამყარო არის ცოცხალი არსი აღურიცხავი ინტელექტუალური ოპერაციული სისტემით. კანონი, რომელიც ყველაფერს უდევს საფუძვლად – «მიზიდულობის კანონი» ან  «შექმნის პრინციპი» წარმოადგენს აზრების აღმშენებლობით ძალას.

მიზიდულობის კანონი გულისხმობს, რომ ცხოვრებაში თითოეული სული ქმნის თავის საკუთარ რეალობას, ეფუძნება რა თავის ღრმა რწმენებს და მტკიცებულებებს. ამ სიმართლესთან, სულ უფრო და უფრო მეტი ადამიანი მიდის, ცხოვრების არსის ძიების გზაზე.

აზრები წარმოადგენენ, შემქმნელ ფენომენალურ  ძალას .

აზრები წარმოადგენენ კონსტრუქციულ უნივერსალურ მატერის და ამიტომაც, ისინი ჩვენი ცხოვრების ყოველ წუთს, წარმოგვიჩნდებიან გამოცდილების შემოქმედად. სამყარო, რომელთანაც გვაქვს ურთიერთობა, წარმოადგენს ცხოვრებისადმი შინაგანი დამოკიდებულების და შინაგანი ვიბრაციების ერთ-ერთ უნიკალურ «რეფლექტორს».

ცხოვრება სინამდვილეში თამაშია. ენერგია მოძრაობს წრეზე. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ მხოლოდ ერთ სიხშირეზე, რომელზედაც ვართ აწყობილი და რომელზედაც მიგვყავს გადაცემა, მხოლოდ მისი მიღება შეგვიძლია. ეს ბუმერანგის ეფექტია. ყოველი ჩვენთაგანი წარმოადგენს ერთდროულად როგორც მიმღებს ისე გადამცემს.

ჩვენი აზრები, გრძნობები, განზრახვები და მოლოდინისხვა არაფერია, თუ არა ენერგეტიკული ნაკადი, რომელიც გადაიცემა გარკვეულ ენერგეტიკულ დონეზე. ერთხელ გაშვებული ეს ტალღები უერთდება, სამყაროში არსებულ ანალოგიურ ტალღებს და გვიბრუნდება გაძლერებულად.

შევადაროთ რადიო მიმღებს. თუ რადიოტალღებს მოვმართავთ 102 Mhz , შეუძლებელი იქნება მივიღოთ სხვა სიხშირეზე მომუშავე ტალღა.  შეუჩერებლივი აზრები და გრძნობები იწყებს ტრანსლირებას და მაგნიტივით იზიდავს, შესაბამის სიხშირეს.

ყველაზე ღრმა მტკიცებულებები  სინამდვილეში არასდროს რჩება შიგნით, ისინი იკრიბება ენერგეტიკულად ვიბრაციებს სახით და რეზონანსში მოდის შესაბამის ენერგიებთან გარეთ. საკუთარ თავზე განაცხადი რეგისტრირდება არაცნობიერის დონეზე გარემო სამყაროში. ის მიემართება სამყაროში და ერწყმის მსგავს ენერგიებს, როგროც გამონათქვამში «მეთევზე, მეთევზეს შორიდან ცნობსო».

ალბათ ვინმესგან გსმენიათ გამონათქვამი «ჩვენ წარმოადგენთ იმას, რასაც ვფიქრობთ».

არის თუ არა ამ გამონათქვამში ჭეშმარიტება? სინამდვილეში, შეუძლიათ თუ არა აზრებს ასეთი დიდი ზემოქმედება ჩვენს ცხოვრებაზე? რამოდენიმე წლის წინ ჩატარდა შემდეგი ექსპერიმენტი.

მასწავლებელი შევიდა კლასში, სადაც სწავლობენ ექვსიდან-შვიდ წლამდე ბავშვები და განაცხადა, –დამტკიცდა, ცისფერთვალება ბავშვები უფრო ჭჯვიანები არიან და სწავლობენ უკეთესად ვიდერე მწვანეთავება და თაფლისფერ თავლება ბავშვები. დაუყონებლივ მიიღეს შთამბეჭდავი შედეგები. ცისფერთვალება ბავშვები, ყველა ასპექტში, დავალებას ასრულებდნენ მაღალ დონეზე. ორი თვის თავზე, მასწავლებელმა მოიხმო ბავშვები სპეც-კრებაზე და განუცხადა, რომ დაუშვა დიდი შეცდომა. მოიხადა ბოდიში და თქვა, რომ ბაშვები მწვანე და თაფლისფერი თავლებით უფრო ჭკვიანები არიან. შედეგს დიდ ხანის ლოდინი არ დასჭირდა, ცისფერთვალება ბავშვებმა დავალების შესრულება გააგრძელეს ჩვეულებრივ დონეზე, იმ დროს როცა მწვანე და თაფლისფერ თავლება ბაშვებმა აჩვენეს საუკეთესო შედეგი.

რაზე მეტყველებს ეს?

თუ თქვენ გულწრფელად თვლით, ხართ ჭკვიანინამდვილად იქნებით ჭკვიანი ადამიანი.

თუ კი თქვენ დარწმუნებული ხართ, რომხართ შემოქმედი ადამიანი, იქნებით შემოქმედი.

თუ კი თვქენგჯერათ, რომ წარმატებული ადამიანი ხართ, თქვენ იქნებით წარმატებილი

ასე შემდეგ და ამის მსგავსი.

 

Мы то, что мы думаем

დააკვირდით, ჩვენ ხომ  იმის შესაბამისად ვცხოვრეობთ, როგორც თავს ვაფასებთ?

თვითშეფასება, თავიდან არ არის ჩევნზე დამოკიდებული და მას ჩვენ არ ვქმნით. ის იქმნება სხვა ადამიანების აზრებისგან და შეხედულებისგან – თუ რას ფიქრობენ ჩვენზე, რას გვეუბნებიან და აგრეთვე, რაც უნდათ მათ დაგვაჯერონ. ნათელია, რომ ყველას შეგვიძლია გავიხსენოთ სიტუაცია, სადაც ვიყავით შეშინებული სხვა ადანიანების შენიშვნებით, რომლებიც მაშინ გვეჩვენებოდა უწყინარი, მაგრამ დიდი კვალი კი დატოვეს. აი ამ შენიშვნებმა, ჩვენთან ერთად გაიარეს მთელი ცხოვრება. ძალიან ცუდია, როდესაც ადამიანები თავს ანებებენ ირწმუნონ საკუთარი პოტენციალის და არაფერს არ აკეთებენ ამ მიმართულებით. ადამიანებმა სანამ მიიღებენ ცხოვრებაში მეტ თავისუფლებას, უნდა გადააბიჯონ მათი და სხვების მიერ შექმნილ მტკიცებულებებს, გადაგან პირველი ნაბიჯები ამისთვის.

უმრავლესობას სჯერა მხოლოდ იმის, რასაც ხედავს მხოლოდ საკუთარი თავლებით. სულის გაღვიძება კი მოითხოვს რწმენას მანამ, სანამ მის დანახვას შევძლებთ. მთავარია, ვიცოდეთ, სულის ძალა მოქმედებს ყველა ჩვენს ქმედებაზე და ადამიანურ კონტაქტებზე. უნდა გავიაზროთ მიზიდულობის კანონი.

აზრებთან მუშაობა

თავისუფლების გასაღები მდგომარეობს აზრებთან და გრძნობებთან კავშირში, შეხედულებებში რომელსაც ვირჩევთ და იმის გააზრებაში, რომ ჩვენ არ ვართ გარემოებების მსხვერპლითავისუფლება განისაზღვრება იმით, რას ირჩევთ და რას ქმნით. ეს არ არის ის, რაც  თქვენს თავს «შემთხვევით» ხდება, შემთხევითი ადგილის, შემთხვევითი ადამიანების ან შემთხვევითი წარმატების გამო.

აზრები რომელსაც გაუჩერებლივ ვატრიელებთ თავში, გადაიქცევა მტკიცებულებად.

ეს მტკიცებულება აღვივებსშინაგან წარმოსახვას.

ეს შინაგანი წარმოახვა, ზემოქმედებს გრძნობებზე და ემოციებზე.

ხშირად გამოვლენილი ემოციები, ქმნიან ქმედების და ქცევების შაბლონებს.

ქმედების და ქცევის შაბლონები აყალიბებენ ჩვევებს.

ჩვევა თავს ავლენს გამოსხივებით

სხივები ქმნის ცხოვრებისეულ გამოცდილებას

ცხოვრებისეული გამოცდილება აყალიბებს მტკიცებულებებს.

 

მაგალითადდაფიქრდით  რომელიმე ოცნების ასრულებაზე. დაფიქრებასთან ერთად მოქმედებაში მოდის წარმოსახვა. ხედავთ საკუთარ თავს განხორციელებულ მიზანში, ყველა საუკეთესო დეტალებში. ეს სახეები რომლებიც ჩნდება იწვევენ ბედნიერების, სიხარულის, მადლიერების გრძნობას და სხვა პოზიტიურ ემოციებს. რაც მეტად თამაშობთ ამ ემოციებით, მით მალე გადაიქცევა ის შაბლონებად, მოგვიანებით – ჩვევად შემდგომი ქმედებისთვის. შინაგანიდან გარეთ ენერგია იწყებს გამოსხივებას და ამ დროს, სხვები იწყებენ თქვენს შეგრძნებების დონეზე ურთიერთობას. იქმნება წარმატებული, ბედნიერი, მოულოდნელი შეხვედრები, საჭირო ხალხი და ადამიანები საჭირო დროს და ა. შ. თქვენთან მოდის დასტური პიველსაწყისი აზრის – ოცნება სრულდება.

ზუსტად იგივე, მუშაობს ნეგატიურ აზრებზე. თუ კი, თავს მიიჩნევთ უნიშვნელო და უღირს ადამიანად, წარმოსახვა მაშინვე ეძებს ამის დამტკიცებელს ქვეცნობიერისთვის.  ის პოულობს ძველ მოგონებებს მარცხზე, წარუმატებლობაზე, გახსენებთ ტკივილებს, წყენებს იმაზე, რაც რომ გინდოდათ გქონოდათ და არ გისრულებდნენ… ეს წარმოქმნილი სახეები აღძრავენ ნეგატიურ გრძნობებს, იმედგაცრუებებს, შიშებს და დაუკმაყოფილებლობის გრძნობას. ისინი გადაიქცევა დაუცველობის და დაბალი თვითშეფასების შაბლონებად. თქვენ ასხივებთ ამ ნეგატიურ ემოციებს შიგნიდან გარეთ  სხვების მიმართ, ისინი კი გეპყრობიან განცდების შესაბამისად (როგორც თქვენ ექცევით თავს). ხართ მსხვერპლის როლში. თუ კი არ გჯერათ საკუთარი თავის, ნუთუ შეგიძლიათ ელოდოთ ამას სხვისგან? რადგანც არ ხართ საკუთარ თავში და ძალებში დარწმუნებული თქვენ მიიღებთ უამრავ უარს, ნაკლებად „ გაგიმართლებთ“ …

საფინალო სიტყვები აზრების ძალაზე

შევაჯამოთ:

აზრი (შინაგანი მტკიცებულება) + ფანტაზია (ვიზუალიზაცია) + შეგრძნებები (ემოცია) + ქმედებები (ჩვევები) + გამოსხივება (გარემომცველ სამყაროზე ქვეცნობიერის ზემოქმედება) = გამოცდილებას.

გონებას აქვს ახლის ათვისების შეუზღუდავი შესაძლებლობები. ჩვენ ვიყენებთ მხოლოდ 10% ამ შესაძლებლობებიდან, დარჩენილი 90% გამოუყენებელია. აღმოჩენების, წინგადაგმულ  ნაბიჯს წარმოადგენს კონტაქტის დამყარება დაფარულ შესაძლებლობებთან. ჩვენ შეგვწევს ძალა, რათა გადავდგათ ნაბიჯი მასის ცნობიერიდან  და ავირჩიოთ ჩვენთვის სასურველი ცხოვრებისეული მტკიცებულობები.

დავაპროგრამოთ ქვეცნობიერი პოზიტიური მიმართულებით. დავიმახსოვროთ , რასაც დავთესავთ ქვეცნობიერში, იმას მოვიმკით მატერიალურ სამყაროში.  გონება შეიძლება გავხადოთ ჩვენი მტერი ან მოკავშირე. თუ კი ვეუბნებით თავს, რომ შეგიძლია რაღაცის კეთება, ჩვენ ეს ნამდვილად შგვიძლია და ჩვენი ქვეცნობიერი დაუყონებლივ იპოვის უამრავ მიზეზსამ განაცხადის დუბლირებისთვის.

როგორც ჰენრი ფორდი ამბობდა: «ფიქრობთ შეგიძლიათ ან არ შეგიძლიათ, თქვენ ყველა შემთხვევაში მართალი ხართ»!   

 

თარგმნილია თამარ კვარცხელის მიერ  

econet.ru -დან მასალის მიხედვით

წყარო: https://zrda.wordpress.com

ნანახია:(718)-ჯერ


Comments

commentsRelated Articles

დიდ წარმატებას განსაზღვრავს იმ კითვების მასშტაბი, რომლებსაც ვუსვამთ საკუთარ თავს

რატომ გვიმარჯვებ მე? [მხ. ფილმ «გადარჩენილი»-ს მოტივებზე] რამდენიმე თვის წინ, პრაქტიკუმ «თვითდისციპლინა»-ში გვქონდა დავალება, გვენახა ფილმი «გადარჩენილი» და გაგვეკეთებინა პატარა


როდესაც ამ გადაწყვეტილებას ვიღებთ, ნამდვილად მთელი სამყარო გვეხმარება და მხარს გვიჭერს

ცხოვრებაში პირველად ვმოგზაურობ რუგზაკით, დიდი ჩემოდნის გარეშე, სადაც არ უნდა წავიდე, თუნდაც ორი დღით, უზარმაზარი ჩემოდანი მიმაქვს ტანსაცმელებით და ნივთებით


რატომ უნდა დავუჯეროთ ქმარს?

„დღეს, ჩემი თემა მხოლოდ ქალების  წასაკითხია… იმ ქალბატონების, რომლებთაც სურთ, რომ მათ ოჯახში სუფევდეს ჰარმონია. ვისაუბრებ, ერთ-ერთ უნარზე, რომელზეც მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული


No comments

Write a comment
No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write a Comment

<