როდესაც ადამიანი აგზავნის ნეგატიურ აზრებს სხვისკენ… | Jolo.ge


როდესაც ადამიანი აგზავნის ნეგატიურ აზრებს სხვისკენ…

როდესაც ადამიანი აგზავნის ნეგატიურ აზრებს სხვისკენ…

როცა ქალი აფორიაქებილია და  ნერვიულობს შვილზე, მეუღლეზე ან მეგობარზე, ის უგზავნის, კვებავს და ეხმარება მისი წილი “მძიმე ჯვრის“ ტარებაში. ასე ვთქვათ, უმსუბუქებს… პოზიტიურ აზრს სარგებლის მოტანა შეუძლია. თუმცა აქვე ხაზგასმით ავღნიშნავ,რომ ფაქტიურად, ამ დროს, ადამიანს ართმევს თავისი გზით სიარულის უფლებას.

ნებისმიერი აზრი – ეს არის ენერგია. ჩვენ აზრებით ვიკვებებით. საითაც არის ყურადღება ფოკუსირებული , იქით მიედინება ჩვენი ენერგიაც. ჩაერიო, თუნდაც, კეთილი სურვილებით, არც ისე გამართლებულია.

მშობლის პოზიტიური აზრი შვილზე რომლიც გამოხატულია კონკრეტულ აზრფორმაში, ხშირად უღობავს შვილს გზას…  აზრფორმები ენერგიით სავსე ფრაზებია: „მე უკეთესად ვიცი რა არის შენთვის კარგი“ ეს უკვე, ჩამოყალიბებულ აზრფორმას წარმოადგენს. ის, ბლოკავს შვილის პიროვნულ ჩამოყალობებას და ბლოკს ადებს მის განვითარებას. მომავლისთვის ის ხდება უუნარო და თუ ახლა მშობელმა იცის რა არის მისთვის კარგი, მომავალში სხვას (ხშირ შემთხვევაში მეუღლეს, საყვარელს, უფროსს, მეგობარს…) ეცოდინება.

პოზიტიური განზრახვით არის აზრფორმა თუ ნეგატიურით მასში დევს ენერგია, როემლიც უნდა რეალიზდეს ფიზიკურ ექვივალენტში.  ენერგიაში რაც მეტი ემოცია იდება, მით მეტად ცვლის ადრესატის გარშემო სივრცეს. ეს მიზანშეწონილი არ არის, რადგან (კიდევ დავწერ) მის პირად სივრცეში ჩერევას წარმოადგენს.

უარყოფითი აზრების ზეგავლენა

ერთი ფიქრობს მეორეზე ცუდად. თუ მეორესაც გააჩნია იგივე ფიქრები, მაშინ ეს აზრფორმა წარმოიქმნება თავიდან ფაქიზ ენერგეტიკულ ველზე. მაგრამ თუ არ მოხდა აზრების სინქრონიზება (მსგავსთა თანხვედრა), რა ძალებითაც არ უნდა იყოს ენერგია მიმართული, ვერ შეძლებს შეცვალოს მეორე ადამიანის ენერგოველი! ვიბრაციული ფონი სხვადასხვაა და თუ გაცილებით მაღალ ვიბრაციებზე მყოფს გაეგზავნა, დაბალ ვიბრაციებზე მყოფი ადამიანისგან აზრფორმა, მასთან ვერ აღწევს და შესაბამისად, ენერგია არ ეცვლება. სამაგიეროდ, გაშვებული აზრფორმა გამრავლებული ძალით, ბუმერანგივით უბრუნდება და ცვლის გამგზავნის ენერგოველს. მაგალითად, ვთქვათ პირობითად, გააგზავნა 10 ერთეული აზრი, უბრუნდება 20 + ;  დამოკიდებულია გზავნილის ემოციურ დატვირთვაზე.

როდესაც ადამიანი აგზავნის ნეგატიურ აზრებს სხვისკენ, ამ დროს, კვებავს და აძლევს ენერგიას იმ სხვას.

პირველი ვარიანტი:  მაგალითად, ორი ქალი განიხილავს მესამეს, რაც არ უნდა ილაპარაკონ მასზე, რა ჭუჭყში და ლაფში არ უნდა ამოსვარონ, მესამე ქალი ხარობს და იზრდება. მისკენ გაგზავნილი ენერგია წარმოადგენს მხოლოდ, იმ საწვავს, რომელსაც გამოიყენებს საქმეებში! მას ეგზავნება სასიცოცხლო ენერგია. რომ მოხვდეს გაგზავნილი აზრფორმის სტრუქტურირება მესამეში, გამგზავნნი უნდა ფლობდნენ საჭირო მახასიათებლებს – გააჩნდეს შინაგანი მაღალი პოტენციალი. მაგრამ ადამიანებს რომლებსაც, უკვე აქვთ პოტენციალის მაღალი დონე, ჩვეულებისამებრ, არ ფიქრობენ სხვებზე ცუდად.

მეორე ვარიანტი: ორი დაბალენგეტიკული ადამიანი აგზავნის ნეგატიურ-სტრუქტურირებულ ენერგიას ერთმანეთისკენ. ერთიც და მეორეც ამ დროს იღებს წინააღმდეგობრივ ენერგოველს. ტყვიები იქით აქეთ დახტის და ველს ხვრიტავს. ზიანდება ირივე ენერგოველი.

მესამე ვარიანტი: ადამიანი რომელიც ფლობს მაღალხარისხიან ვიბრაციებს ბრაზდება და დაბალხარისხიან ვიბრაციების მქონე ადამიანისკენ უშვებს ნეგატიურ გზავნილს, აქ ამუშავდება მიზეზ-შედეგობრივი კავშირი. ამ შემთხვევაში, ადამიანი მიიღებს ძლიერ  საპასუხო დარტყმას, სადაც მას კონკრეტული ცხოვრების მაგალითებზე ეჩვენება – რა გააკეთა, რატომ იყო მისი საქციელი დაუფიქრებელი და ენერგეტიკულად საშიში. ეს სიტუაცია ყველაზე მძიმე და მტკივნეულია!

დადებითი აზრების ზეგავლენა

როდესაც დადებითი აზრები მოდის უპირობო სიყვარულიდან ადამიანი ისე ანაწილებს თავის ენერგიას, რომ სხვები ამ ენერგიას ეწყობიან თუ არა მნიშვნელობა არა აქვს. სამაგიეროდ, მასთან არ ხდება ენერგეტიკული სტრუქტურული გაფართოვება. არ არის თანაბარი ველის მდგომარეობა, ის ენერგიულად მუშაობს ამოწურვამდე.

ავსებენ თუ არა ისინი თავიანთ პოტენციალს? ერთი ფაქტია, ძლიერები ამით არ ზარალდებიან. როდესაც ადამიანი სხვასთან აგზავნის უპირობო სიყვარულს, მაშინ აზრი უფორმოა, არის მხოლოდ უპირობო სიყვარულის შეგრძნება. ფაქიზ ენერგეტიკულ დონეზე ეს გამოიყურება შემდეგნაირად: ის სრულად აკუმულირდება ადრესატის ენერგოველში და მომენტალურად შეავსებს მის ენერგო პოტენციალს, რესურსულ მდგომარეობას. უპირობო სიყვარულის გამგზავნი ენერგისგან კი არ ცარიელდება, არამედ, სიყვარულის გაგზავნის პროცესში მასში ენერგია იზრდება რამოდენიმეჯერ. გარდა ამისა, გააჩნია და აქვს ენერგიის შევსების სხვა მხოლოდ მისთვის ცნობილი წყაროები.

ჩვენ არა მარტო შეგვიძლია გავაგზავოთ, არამედ, შესაძლებელია ჩვენიდან მოვახდინოთ გენერირება!

მაგრამ აქ დასაფიქრებელია – რაში გჭირდება ამის გაკეთება?

უპირობო სიყვარულის გზავნილი მაღალენერგო დონეზე მდგარი ადამიანის მხრიდან, დაბალ ენერგო დონეზე მდგომ ადამიანისკენ, ითვლება ენერგო ველში დაუკითხავად შეჭრად. ამ დროს, ჩნდება სიმპტომები, როგორიცაა – „ყურები გამიხურდა, ვიღაცა მახსენებს“, ღაწვის უმიზეზო ახურება, მთელი სახის აალება… უნდა იქნას გათვალისწინებული, რომ ამ დროს ჩამრევი, თუნდაც უპირობო სიყვარულით, არღვევს საკუთარ ენერგო რესურსულ ბალანსს. დაბალ ენერგო დონეებთან ურთიერთობისას იყავით ყურადღებით და რაც მთავარია, ფრთხილად მათი მდგომარეობის მიმართ. მოუმზადებელი ენერგო სტრუქტურები რთულად აღიქვამენ უპირობო სიყვარულს.

თუ კი რამე აზრი მოგივიდათ ადამიანზე კი არ უნდა ჩაიკარგოთ ამ აზრებში, არამედ დასვათ კითხვა, რატომ მოგივიდათ ეს აზრი? ისწავლეთ აზრების გაფილტვრა, ისწავლეთ მენტალურ სიჩუმეში ყოფნა. ეს დიდი სამუშაოა!

ისწავლეთ ლოცვის, უმაღლესი „მე“ს, სიყვარულის, მადლიერების და მიტევების ენერგიების გამოყენება. პატიება ჯადოსნური ენერგიაა (შემიძლია ასეც ვუწოდო) აბრუნებს ენერგიას რომელიც გაეცით და აბალანსებს ურთიერთობებს ფაქიზ დონეზე. პატიება – როცა იგზავნება გულწრფელი პატიება!

არაფერი არ ხდება უბრალოდ ისე

ყველანი ვქმნით საკუთარ ცხოვრებას. ერთადერთი ბავშვს ვაძლევთ უპირობო სიყვარულს მთელი ძალით და უსაზღვრო ოდენობით. კიდევ, საყვარელ მამკაცს, საყვარელ ქალს ვაძლევთ თავისუფლებას და სიყვარულს, ისეთს რისი მიცემაც შეგვიძლია ყოველნაირი  პირობების გარეშე. უპირობო სიყვარული არის ყველაზე კარგი რამ, რაც შეიძლება გავცეთ და სამაგიეროდ მივიღოთ ყველაფერი საუკეთესო ფორმით.

რა მასალისგან და რა ურთიერთობებს ვაშენებთ – ისეთ ურთიერთობებს ვღებულობთ!

ქალი ეს ენერგიის წყაროა და საინტერესოა, როგორ გადასცემს თავის ენერგიას ოჯახის წევრებს?

ქალი, როცა ფიქრობს ოჯახის წევრებზე, მისი ფიქრები მათი ენერგიაა. როცა ქალი ფიქრობს ქმარზე, ის აძლევს ენერგის. როდესაც ფიქრობს კარგად ან ცუდად, ის გადიქცევა ადრესატში განსახორციელებელ ენერგიად. როგორ ფიქრობთ, რატომ არის დედის ლოცვა ყველაზე ძლიერი ლოცვა შვილისთვის?

როცა ვუყურებთ ტელევიზორს, სად მიდის ენერგია?

ფიქრობთ წამყვანზე: რა ლამაზია, საინტერესოა, ის იღებს წარმოუდგენელ სასიცოცხლო მუხტს. ვარსკვლავების საიდუმლო მდგომარეობს იმაში, რომ ისინი უყვართ ათასობით ადამიანს. ისინი არა მარტო საკუთარ ენერგიებზე დგანან, არამედ, ყოველდღე კვებავს ათასობით ადამიანი.

ახლა დაფიქრდით, სად მიდის თქვენი ენერგია, როდესაც თავში გიტრიალებთ ვინმეზე ან რამეზე ნეგატიური აზრები? რაში ან ვისზე ფიქრში ხარჯავთ სასიცოცხლოდ აუცილებელ ენერგიას? 

ყველა ადამიანს გააჩნია გარკვეული სასიცოცხლო ენერგიის ზღვარი, მათ შორის დღიური ზღვარი… კარგად გააცნობიერეთ – სად ფლანგავთ ან რაში იყენებთ მას?

მაგალითად, ბევრი ფიქრობს – რა ცუდი და ბოროტი დადამთილი/მამათილი ჰყავს. არადა, უყურებ და ეს „ცუდი ადამიანი“ კი ხდება ვარდენას ქალიშვილივით ან მზეჭაბუკივით. ხარობს ცხოვრებით, ყიდულობს ახალ ნივთებს, იცინის, უდარდელობს სერიალები ყურებაში… ეს ხდება იმიტომ რომ, ყოველ დღე, დღიდან დღემდე აძლევთ  თქვენს უძვირფასეს ენერგიას. გთხოვთ, მე ნუ მომწერთ ამაზე პირადში, ნუ გამრევთ თქვენს ენერგეტიკულ ვიბრაციებში… თუ გარკვევა გინდათ, აიღეთ ტელეფონი და დამირეკეთ ან ფასიანი ქოუჩ-სესიებზე ჩაეწერეთ და იქ კანონზომიერად მიიღებთ პრობლემის გადაჭრას. დაინახავთ და გააცნობიერებთ პრობლემა სად არის…. რატომ ფასიანზე? რათა მოხდეს ენერგიების სწორი ცვლა და მიიღოთ სარგებელი. თქვენს პრობლემაზე ჩვენი ერთდროული მუშაობით! უფასოზე თქვენ იღებთ გადწყვეტას, რას ვიღებ მე? რასაც იხდით(ან არ იხდით), იმის საფასურს იღებთ(ან არ იღებთ) – ეს უბრალოდ ენერგიების ცვლაა და კანონზომიერება!

ამ ბმულზე შეგიძლიათ შეიძინოთ ქოუჩინგის მომსახურების პაკეტი http://kvaratskhelia.pro 

ამ ბმულით შეგიძლიათ რეგისტრაცია გაიაროთ 21 დღიან ონლაინ ტრენინგზე: http://kvaratskhelia.pro/zrdisfactori/

ავტორი: თამარ კვარაცხელია

ნანახია:(2020)-ჯერ


Comments

commentsRelated Articles

რატომ ვერ ვაღწევთ წარმატებას?!

დამეთანხმებით ალბათ, წარმატების მიღწევა არ არის ადვილი, თუმცა ყველას სურს იყოს წარმატებული. გიფიქრიათ ოდესმე რატომ ვერ აღწევთ მას? რატომ რჩება


ამ ვიდეოს ნახვის შემდეგ რწმუნდები, რომ არ არსებობს — „არ შემიძლია“

სამ წუთიანი ვიდეორგოლი „ჩვენ სუპერ ადამიანები ვართ“ Channel 4 — მა გადაიღო. კლიპის მთავარი გმირები პარაოლიმპიურ თამაშებში (2016) მონაწილეები გახლავთ. „დიახ, მე


„დღესასწაული, რომელიც მუდამ შენთან დარჩება»

…როგორ მიყვარს ადამიანები, რომლებსაც ცხოვრების შეცვლა კი უნდათ, მაგრამ უბრალოდ ამისათვის გულწრფელად არ სცალიათ:))) რომლებსაც 100 ლარიან სამსახურში აგვიანდებათ და


No comments

Write a comment
No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write a Comment

<