ადამიანის აურა, ჩაკრა და სამყაროსგან ენერგიების მიღება…სასარგებლო ინფორმაცია რამაზ გიგაურისგან! | Jolo.ge


ადამიანის აურა, ჩაკრა და სამყაროსგან ენერგიების მიღება…სასარგებლო ინფორმაცია რამაზ გიგაურისგან!

ადამიანის აურა, ჩაკრა და სამყაროსგან ენერგიების მიღება…სასარგებლო ინფორმაცია რამაზ გიგაურისგან!

ადამიანის ორგანიზმი, როგორც კოსმოსის შემადგენელი ნაწილი, მუდმივ კავშირშია გარემომცველ სამყაროსთან. მასზე გამუდმებულად მოქმედებს მძლავრი ენერგიული ნაკადები. ამასთან ერთად, ნებისმიერი ფიზიკური სხეული ფლობს საკუთარ ენერგიასაც, რომელიც ასევე, შეიძლება «გაიფანტოს» გარემოში. ყველა ადამიანს შესწევს როგორც ენერგიის «გაცემის», ისე «მიღება–გადამუშავების» უნარი.

კოსმოსიდან მიღებული ენერგია ორგანიზმის მოთხოვნილებების შესაბამისად ექვემდებარება გადამუშავებას (მსგავსად საკვებისა, რომელიც გადამუშავდება საჭმლის მომნელებელ სისტემაში). ენერგია, გროვდება და ტრანსფორმირდება განსაკუთრებულ ენერგეტიკულ ცენტრებში. ამ ენერგეტიკულ ცენტრებს ჩაკრებს უწოდებენ (ჩაკრა-ბორბალი. სანსკ.). ადამიანს ასევე აკრავს ელექტრომაგნიტური ბიოველი, ანუ აურა. ეს თვალისთვის უხილავი სულიერი ენერგიის შადრევნებია. შეიძლება ითქვას, რომ ჩაკრები მნიშვნელოვანი ნერვული ცენტრების ან შინაგანი სეკრეციის ჯირკვლების «ეთერულ ორეულებს» წარმოადგენენ. ისინი ხერხემლის გასწვრივაა განთავსებული და ისინი სულ შვიდია. თითოეული ჩაკრა ენერგიას გადაამუშავებს ბიოდენებად განსაზღვრული სიგრძის ტალღების სახით.

ის ადამიანები, რომლებიც სასუნთქ ტექნიკას ფლობენ, შეუძლიათ გამოაღვიძონ `მთვლემარე~ ენერგიის წყაროები. თითოეული ჩაკრა ადამიანის ქცევის სტილს თუ აზროვნების რომელიმე ასპექტს ასახავს და ამის სიმბოლოს წარმოადგენს. ამგვარად, როდესაც ჩვენს სულსა და ჩვენს ჭეშმარიტ ბუნებას შორის არ არის ჰარმონია, ჩვენ ავადმყოფობა და ნევროზულობა გვეუფლება. ადამიანი, რომელიც სულიერი, ფსიქიკური და ფიზიკური «მეს» სრულ ჰარმონიას მიაღწევს, შეიგრძნობს, როგორ წინააღმდეგობების გარეშე მიედინება ენერგია ენერგეტიკულ ცენტრებში, ამას კი კეთილდღეობისა და ბუნებასთან ერთიანობის შეგრძნება მოაქვს.

როდესაც ადამიანს დაბლოკილი აქვს სამი ქვედა ჩაკრა, მისი ქცევა განსაკუთრებით დესტრუქციული ხდება. ეს ჩაკრების «თავის გატანის» ძირითადი მოთხოვნილებებს განაგებენ. ამ შემთხვევაში ადამიანი, როგორც წესი სექსუალური აშლილობებით და შეუკავებლობით ხასიათდებიან.

ყოველი ჩაკრა ერთნაირად მნიშვნელოვანია. ქვედა ჩაკრები ზედა ჩაკრების დასაყრდენს წარმოადგენენ. იმისათვის, რომ საკუთარი სექსუალური და სულიერი პოტენციალი მაქსიმუმამდე გაიზარდოს, ყოველი ჩაკრის დანიშნულების ზუსტი ცოდნაა საჭირო. ყოველი ჩაკრა ხასიათდება ვიბრაციის სიხშირითა და ფერით (ვიბრაციათა სიხშირე იზრდება ქვედა ჩაკრიდან ზედა ჩაკრისკენ), რომელიც რომელიმე კონკრეტულ ორგანოს ან ორგანიზმის რომელიმე სისტემას უკავშირდება და აქტივიზაციის დროს გარკვეულ თვისებას თუ ადამიანის ქცევას ირეკლავს. ისინი ქვევიდან ზევით ასეა განლაგებული:

I  ჩაკრა (მულადჰარა) – ასტროლოგიაში დაკავშირებულია პლანეტა სატურნთან, მის ვიბრაციის სიხშირე წითელ ფერს შეესაბამება. თვისებებით მიწის სტიქიას ენათესავება.

განლაგებულია გავის არეში. ის პასუხისმგებელია სწორი ნაწლავის, ნაწილობრივ თირკმელის და ყნოსვის ფუნქციაზე, ასევე, დაკავშირებულია ზურგის ტვინთან. უკავშირდება ორგანიზმიდან სითხის გამოყოფას, ინსტიქტებს, გამრავლებასა და ჩვევებს. მულადხარას ენერგია ყველაზე «უხეშია». ამ ენერგიის გამოყენებით ადამიანი ასრულებს მძიმე ფიზიკურ მუშაობას, ერთფეროვანს, რომელსაც არ საჭიროებს თავის ტვინის დახმარებას. მისი ბლოკირება და სუსტი ფუნქციონირება ხშირად სექსუალურ უძლურებას იწვევს. გამოვლინდება ძვლების, კბილების, სწორი ნაწლავის, მცირე მენჯის ორგანოების დაავადებები, ასევე, ჰემოროი, პარაპროქტიტი, უნაყოფობა და სულიერი დაავადებები.

ამ ჩაკრასთან დაკავშირებულია სიძუნწე, მომხვეჭველობა და ა.შ. ამის გარდა, იწვევს მატერიალურ ობიექტებზე ძლიერ მიჯაჭვას. ადამიანი, რომელიც ამ ენერგეტიკული ცენტრის დონეზე რჩება, როგორც წესი საკუთრების მოგროვებით და მატერიალური დანაზოგებით მეტისმეტად ინტერესდება, ამასთან ერთად დაუკმაყოფილებლობის გრძნობა ტანჯავს და ფიზიოლოგიური მოთხოვნილებების მოსაგვარებლად მთელ ენერგიას ხარჯავს. ავლენს სიჯიუტეს, მუდმივ ყურადღებას ითხოვს, არ უსმენს სხვებს, ხშირად დიდი ცოდნით არ გამოირჩევა და რეალურ ცხოვრებას მოწყვეტილის შთაბეჭდილებას ტოვებს. როდესაც პირველი ჩაკრა გახსნილია ადამიანი სანდო ხდება, საკუთარი პოზიციის მტკიცე არგუმენტირება შეუძლია. დარწმუნებულია ხვალინდელ დღეში და რეალურად აფასებს სიტუაციას.

II ჩაკრა (სვადჰისტანა) – დაკავშირებულია იუპიტერთან და ნარინჯისფერია. თვისებებით წყლის სტიქიას ასახავს. მოთავსებულია ბოქვენის ზემოთ. დაკავშირებულია შარდ-სასქესო სისტემასთან და შესაბამისად სექსუალურ პოტენციასთან. მისი ბლოკირება და არასწორი ფუნქციონირება სექსუალურ დაუკმაყოფილებლობას იწვევს. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ამ ჩაკრის ბლოკირებას დანაშაული ან აშკარად პათოლოგიური ხასიათი მოსდევს, მაგრამ ასეთი ადამიანი ან ზომაზე მეტ სიცივეს ანდა სექსუალურ თავისუფლებას ავლენს. ასევე, გამოვლინდება წინამდებარე ჯირკვლის, სასქესო ორგანოების, საშარდე გზების, თირკმელების და თირკმელზედა ჯირკვალის დაავადებები. აქტიური მეორე ჩაკრა საშუალებას იძლევა ადამიანმა შემოქმედებითად გამოავლინოს თავი, იყოს ექსპრესიული, ურთიერთობაში ჰარმონიული და ინდივიდუალური. ასეთი ადამიანი საკუთარი შემოქმედებითი შესაძლებლობების რეალიზებას მრავალ სფეროში ახერხებს. მეორე ჩაკრა შემოქმედებითი ენერგიის ცენტრია.

III ჩაკრა (მანიპურა) – უკავშირდება მარსს და ყვითელი ფერისაა. შეესატყვისება ცეცხლის სტიქიას. ესაა ფიზიკური ჯანმრთელობის ცენტრი, ასევე, ენერგიის და განწმენდის წყაროთაც გვევლინება. განლაგებულია მზის წნულის ოდნავ ქვევით, წელის მალის დონეზე (ჭიპის არესთან ასოცირდება). თირკმელის ზედა ჯირკვალი, რომელიც ადრენალინს გამოიმუშავებს, ეხმარება მესამე ჩაკრას ენერგიის მოგროვებაში. ამ ჩაკრის მცირე დისფუნქციის დროსაც კი სხეული ადვილად ავადდება. ამ ჩაკრის ბლოკირება იწვევს ფიზიკური სხეულის და ნერვული სისტემის სისუსტეს. გამოვლინდება კუჭ-ნაწლავის დაავადებები, ენტეროკოლიტი, პერიტონიტი, აპენდიციტი, ქოლეცისტიტი, კუჭისა და თორმეტგოჯა ნაწლავის წყლული და ა. შ. ასეთი ადამიანი უნებისყოფოა და ადრე ბერდება. ახასიათებს სიძუნწე, ეგოიზმი, აღიარების წყურვილი, მესაკუთრეობრივი ინსტიქტები. როდესაც ეს ჩაკრა გახსნილია ადამიანი სხვების დასახმარებლად დიდ ძალისხმევას ხარჯავს, ყოველთვის ითვალისწინებს სხვათა ინტერესებს და მათ სასიკეთოდ მოქმედებს.

IV ჩაკრა (ანაჰატა) – დაკავშირებულია ვენერასთან. ის მწვანე ფერისაა. მისი ვიბრაციის სიხშირე მწვანე ფერისაა, ხოლო თვისებებით ჰაერის სტიქიას წარმოადგენს. იგი გულ-მკერდის არეშია ლოკალიზებული. გულის ჩაკრა უმაღლესი ცნობიერების ცენტრებს მიეკუთვნება. იგი სიყვარულს, ადამიანის სულის გაფართოვებას და ძალას უკავშირდება. ის დაკავშირებულია გულთან, დიაფრაგმასთან, ლიმფურ და სისხლძარღვთა სისტემასთან. გულის ცენტრის განუვითარებლობას ადამიანი ეგოიზმამდე მიჰყავს, იგი უაზროდ ემოციური ხდება და როგორც წესი იყენებს სასიყვარულო ურთიერთობებს პირადი მიზნების მისაღწევად. ასეთი ადამიანი შეიძლება იყოს «უგულო» და საერთოდ არ გააჩნდეს თანაგრძნობის უნარი. ზოგიერთ შემთხვევაში ამ ადამიანს საკუთარი პოზიციის მკვეთრად ჩამოყალიბება უჭირს და სიტყვა «არას» თქმა არ შეუძლიათ. როდესაც გულის ჩაკრა გახსნილია, ადამიანი უსასრულობასთან მიმართებაში მთლიანებას შეიგრძნობს, უმაღლეს სიყვარულს განიცდის და თავგანწირვისთვის მზად არის.

ის არის სასაზღვრო ცენტრი ორ სიბრტყეს შორის: ფაქიზს (ზედა ჩაკრებს) და მყარს (ქვედა ჩაკრებს) შორის. ანახატის ასეთი ცენტრალური მდებარეობა განსაზღვრავს მის პასუხისმგებლობას ფსიქოემოციურ და ფიზიკურ წონასწორობაზე. ანახატის გარღვევა იგივეა, რაც დაარღვიო ჰომეოსტატი (ორგანიზმის ბიოლოგიური წონასწორობა).

V ჩაკრა (ვიშუდჰა) – დაკავშირებულია მერკურთან. ის ცისფერ ფერს შეესატყვისება. ხოლო თვისებებით ეთერის სტიქიას ენათესავება. მდებარეობს ყელის ცენტრში, ხერხემლის კისრის მესამე მალის დონეზე. უკავშირდება ფარისებურ ჯირკვალს. დაკავშირებულია ხახასთან, ზედა სასუნთქ გზებთან, ბრონქებთან, ფილტვებთან, ფარისებურ ჯირკვალთან. ამ ჩაკრის შესაბამისი ენერგია ქმნის გრძნობით შეგრძნებებს (სახელდობრ, სიყვარულს, სიძულვილს, შიშს, შურსა და ა. შ.). ესაა მეტყველების მეშვეობით თვითგამოხატვის ცენტრი. ფიზიკურ დონეზე ეს ჩაკრა განსაზღვრავს ბრონქების და ფილტვების დაავადებებს, მასზე ენერგეტიკულ ზემოქმედებისას. ამ ჩაკრის ბლოკირებისას ადამიანი შემოქმედებით სისუსტეს განიცდის, უჭირს იყოს გულღია და პირდაპირი ადამიანებთან ურთიერთობისას. როდესაც ენერგია ყელის ცენტრში დაუბრკოლებლად მიედინება, ადამიანი ჭეშმარიტებას ღაღადებს და მისივე დებულებებით ლაღად და გახსნილად ცხოვრობს.

VI ჩაკრა (აჯნა) – დაკავშირებულია მთვარესთან და ლურჯი ფერისაა. თვისებები იმდენად სუსტი აქვს, რომ განმარტებას არ ექვემდებარება. ლოკალიზებულია «მესამე თვალის» არეში, ანუ წარბებს შუა წერტილში, ოღონდ ოდნავ სიღრმეში, იქ სადაც ჰიპოფიზი მდებარეობს. სწორედ ამ ჩაკრის გავლით მოდის ინტუიციური შეცნობის და ცოდნის გზა. ის დაკავშირებულია თავის ტვინის ქერქქვეშა შრეებთან, მოგრძო ტვინთან, ჰიპოფიზთან, ეპიფიზთან, ნათხემთან, ამასთან დაკავშირებულია სმენასთან, სულიერ წონასწორობასთან, ენდოკრინულ სისტემასთან, ასევე, განსაზღვრავს ნათელხილვის შესაძლებლობებს. ამ ჩაკრას შეესაბამება აზრობრივი წარმოსახვის ენერგიები, ყოველგვარი გრძნობითი ელემენტების გარეშე. თუ ადამიანს გახსნილი არ აქვს «მესამე თვალი», მას ყოველი მოქმედების, თუ მისი შედეგების გათვლა-გაანალიზება უწევს. როდესაც «მესამე თვალი» გახსნილია, ადამიანი ინტუიციურ დონეზე ხვდება, რაა მართებული და რა არა. ადამიანი მშვიდი და მოდუნებული ხდება, რადგან იცის თუ როგორ იმოქმედოს.

VII ჩაკრა (საჰასრარა) – დაკავშირებულია მზესთან. მის ვიბრაციის სიხშირე იისფერს შეესატყვისება. განლაგებულია თხემზე (კინკრიხოზე). ფიზიკურ დონეზე ეს ჩაკრა დაკავშირებულია თავის ტვინის იმ ნაწილებთან, რომლებიც განაგებენ სისხლის მიმოქცევასა და მხედველობის ფუნქციას. საჰასრარას შეესაბამება ყველაზე მაღალი დონის აბსტრაქტული აზროვნება. ეს ჩაკრა სულის სამყოფელს ხსნის – სადაც განლაგებულია ეპიფაზი. სწორედ ამ ჩაკრის მეშვეობით ხდება თვითშეცნობა, ჩვენი და სამყაროს კავშირის გაცნობიერება. ესაა უნივერსალური შეცნობის ცენტრი, რომელიც პასუხს აგებს ადამიანისა და კოსმიური ძალების კავშირზე. ამ ჩაკრის პასიურობას მოსდევს ჩვენი «მე»-ს უმაღლესი ასპექტების არ ცოდნა და სამყაროს გაუთავისებლობა.

პირველი სამი ჩაკრა, ანუ «ქვედა სამკუთხედი» ფსიქიკას და ადამიანთა მოქმედების ჩვეულ მოდელებს განსაზღვრავენ. ფიზიკური სხეულის სამი ქვედა ჩაკრის დისბალანსი ადამიანთა არაადეკვატურ ქცევებზე მიუთითებს. უმაღლესი ჩაკრები ჩვენს სულსა და სულიერი შესაძლებლობების რეალიზაციას უკავშირდებიან. ქვედა ჩაკრების ენერგია, ზედა ჩაკრების ენერგიის აქტივიზაციისათვის გარკვეულწილად ბაზას წარმოადგენენ.

რაც შეეხება აურას, იგი ჩვენი დამცავი ენერგეტიკული «ფარია». იგი გვიცავს დაავადებებისა და უარყოფითი ენერგიებისაგან. იზიდავს პოზიტიურს და ირეკლავს ნეგატიურს. თუ ჩვენი აურა სუსტია, მაშინ ადამიანი კარგავს ენერგიას და ავადმყოფობს. ნებისმიერი ავადმყოფობა ჯერ აურაზე აისახება (ამ დროს აურა იცვლის ფერს და ის შესამჩნევად მუქი ხდება), შემდეგ უკვე ფიზიკურ სხეულზეც ახდენს უარყოფით გავლენას.

წყარო: რამაზ გიგაური

http://zodiaqo.blogspot.com

ნანახია:(4413)-ჯერ


Comments

commentsRelated Articles

რომელი ხე ხართ ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით?!

მრავალწლიანი დაკვირვებების თანახმად, ძველი გალები ირწმუნებოდნენ, რომ ყოველ ადამიანს გააჩნია თავისი წარმომადგენელი რომელიმე ხის სახით, რომელთანაც მრავალმხრივი მსგავსება აკავშირებს. ხეები ადამიანების


რომელი ზოდიაქოს ნიშნები ემტერებიან ერთმანეთს?!

თუ თქვენ ვერძი ხართ, აუცილებლად «შეასკდებით» რქებით ერთხელ მაინც თქვენსავით რქოსან და ჯიუტ ნიშანს — თხის რქას. აჯობებს მასთან დიპლომატიას


საუკეთესო წყვილები ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით

ასტროლოგია საკმაოდ მძლავრი და პოპულარული მეცნიერებაა, რომელსაც უამრავი მიმდევარი ჰყავს. არსებობენ ადამიანები, რომლებიც დღესაც კი იმის მიხედვით გეგმავენ, თუ რას


No comments

Write a comment
No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write a Comment

<